Kategorier
Skalaer

Diatoniske skalaer – utgangspunktet for alt!

Ok…
Kanskje ikke utgangspunktet for alt, men jeg vil tippe at ca. 80% av musikken igjennom musikkhistorien bygger på en eller annen variant av den diatoniske skalaen. (Hvis det finnes noen statistikk for dette så korriger meg gjerne!)

En diatonisk skala følger et helt bestemt system, og har dermed også en tydelig definisjon. Den heter diatonisk fordi skalaen benytter to (dia=to) forskjellige tonetrinn mellom tonene, nemlig halvtoner og heltoner. (Takk til Andreas for innspill til definisjonen!)

Oppskriften på diatoniske skalaer

1
En diatonisk skala består av 5 hele og to halve trinn. Dette blir tilsammen 6 hele tonetrinn – som igjen tilsvarer en oktav. Det betyr at diatoniske skalaer gjentar seg selv for hver oktav.

diatonisk1

Over ser vi en skala med 5 hele trinn og to halve. Vi begynner å nærme oss en diatonisk skala, men vi må gjøre en ting til med den før vi er i mål…

2
De to halve trinnene plasseres så langt unna hverandre som mulig. Det vil si at der er 2 hele trinn og 3 hele trinn mellom de halve trinnene.
Da kan det bli slik:

diatonisk2

Men dette ligner jo veldig på…

Durskalaen?
Nettop! Som vi husker fra den forrige artikkelen er formelen for durskalaen: 2 – 1/2 – 3 – 1/2.
Det er jo 5 hele og to halve trinn, der de to halve trinnene plassert så langt unna hverandre som mulig. Det betyr at durskalaen er en diatonisk skala!

Vi kan dermed si at det diatoniske skalasystemet er grunnlaget for durskalaen som igjen er utganspunktet for VELDIG mye (80% ?) av musikken gjennom historien.

I neste artikkel i denne serien går jeg videre med å se på hvordan durskalaen selv er utgangspunktet for en rekke andre skalaer.

Vidar

11 svar til “Diatoniske skalaer – utgangspunktet for alt!”

Er det sånn å forstå at de halve trinnene MÅ plasseres mellom de 2 og 3 hele trinnene(så langt fra hverandre som mulig), for at det skal være en daitonisk skala?

Hei! Ja, det er det som er definisjonen. Det kan godt hende at der finnes andre, løsere definisjoner også… Men den måten som jeg beskriver i denne artikkelen er iallfall det jeg har lært. :)

Svar

Hei Kari!
Det er jeg ikke sikker på… har ikke funnet så mye om det når jeg søker på definisjoner…

Hvis noen vet dette, så legg gjerne igjen en kommentar! :-)

Svar

Det heter diatonisk fordi skalaen benytter to (dia=to) forskjellige tonetrinn mellom tonene, nemlig halvtoner og heltoner. :)

Hei Andreas!
Det visste jeg ikke! Nå er det endret i artikkelen også!

Takk for innspillet!

Svar

Mulig jeg var litt rask der. Jeg hadde en lærer som fortalte meg dette, men engelsk wikipedia har følgende å si om ordet diatonisk: «The word «diatonic» comes from the Greek διατονικός, meaning progressing through tones.» Så selv om forklaringen til læreren min gir mening, er det likevel ikke sikkert den stemmer.

Fra mine studier i gresk lærte vi at preposisjonen/prefikset di betyr «gjennom», feks det greske verbet «diareo», som betyr å renne eller flyte rett igjennom. Altså diare´. Jeg ser ikke i noe «dictionary» at dia betyr 2. Det greske tallet 2 er duo, og det kan jo ligne på dia, men dia betyr «gjennom».

En liten kommentar til hvorfor det heter diatonisk skala. Det er feil at forstavelsen «dia» betyr to, slik Andreas hevder, jf. f. eks. Bokmålsordboka el. Norsk Ordbok eller linken https://snl.no/dia-. Her framgår det at forstavelsen dia- betyr «tvers gjennom», «mellom» eller «fra hverandre». I tråd med dette betegner en diatonisk skala en progresjon gjennom et toneforløp eller en tonerekke bestående av hele og halve tonetrinn som står i et bestemt forhold til hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.