Kategorier
Akkordlære Arrangering Besifring Harmonisering

Hvilke akkorder kan du bruke når du skal harmonisere en melodi?

Dette er den første artikkelen i «Hamoniser en melodi – fra enkel til avansert harmonisering«. Hvis du vil lære mer om å sette akkorder til en melodi vil denne serien være midt i blinken for deg. Jeg vil vise deg en rekke teknikker, noen enkle og noen mer avanserte.

I denne artikkelen skal vi begynne med grunnlaget, nemlig det utvalget av akkorder vi skal bruke. På samme måte som en maler trenger et utvalg farger for å komponere et bilde må vi musikere ha et utvalg toner eller akkorder for å komponere musikk.

Når vi harmoniserer en melodi gjør vi gjerne dette i tre steg.

  • Vi finner frem til de akkordene vi kan/vil bruke
  • Vi lager et enkelt akkordforløp som vil fungere som grunnmuren for det endelige resultatet
  • Vi bearbeider og reharmoniser for å få til en spennende og flott akkordrekke

Finn frem til akkordene

1 – finn ut hvilken toneart eller skala melodien går i

Det første vi må gjøre er å finne ut hvilken toneart melodien går i. Hvordan man gjør dette er det ikke så lett å gi noe fast svar på, men det er en del ting man kan se etter:

Det kommer en artikkel om hvordan man kan gjøre dette om ikke så lenge. Da vil denne teksten bli erstattet med en link til den artikkelen…

Er melodien bygget på dur- eller mollskalaen?
Går melodien i en av de andre kirketoneartene?
Har melodien faste fortegn?
Hva er grunntonen i melodien? På hvilken tone «lander» melodien?

Serien om skalaer kan være nyttig å klikke seg innom nå…

2 – skriv opp skalaen

Skriv opp skalaen som melodien går i. Denne skal vi bruke som utgangspunkt for å bygge akkorder. I resten av denne artikkelen bruker jeg Bb-dur skala som eksempel:

bb dur skala
Bb-dur skala

3 – bygg akkorder

På hvert trinn i skalaen vi kom frem til i trinn 1 bygger vi akkorder. Dette gjør vi ved å stable toner i tersavstand (annenhver tone om vi holder oss til de vanligste skalaene) på hvert skalatrinn. Bruk kun toner hentet fra skalaen. Det enkleste er å starte med treklanger, men bruk gjerne fireklanger om du er trygg på det!

skalaer-treklanger-bb
Treklanger bygget på Bb-durskalaen

4 – skriv akkordsymboler/besifringsymboler på akkorderne

Når vi har alle akkordene skrevet ut finner vi ut hvilke akkordertyper dette er. Så fører vi på rett besifringstegn over akkordene. Bruker vi treklanger kan vi få fire forskjellige akkorder: dur, moll, forminska og forstørra.Denne artikkelen om treklanger gir deg det du trenger å vite for å finne ut hvilke akkorder du får.

skalaakkorder i bb m besifring
Bb-durs skalaakkorder med besifringssymboler

5 – identifiser hovedakkordene

Av alle akkordene vi har funnet er det tre som er ekstra viktige i starten. Dette er akkordene på 1., 4. og 5. trinn i skalaen. Jobber vi med treklanger kalles disse for hovedtreklangene. Når vi begynner å skisse opp akkordforløpet er det disse tre vi bruker først. Senere kan vi gå tilbake for å bearbeide og reharmonisere disse akkordene.

hovedtreklangene i bb-dur
Hovedtreklangene i Bb-dur

6 – klar til harmonisering!

Da har vi akkordpalletten klar og i neste artikkel skal vi se på hvordan vi kan bruke hovedakkordene for å lage et førsteutkast til harmonisering av melodien.

2 svar til “Hvilke akkorder kan du bruke når du skal harmonisere en melodi?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.