Fra bloggenAbonner

Harmoniser en melodi med hovedtreklangene

Dette er oppfølgeren til “Hvilke akkorder kan du bruke når du skal harmonisere en melodi?“, hvor vi lagde oss en “akkordpallett”. I denne artikkelen skal jeg vise hvordan vi kan harmonisere en melodi ved å bruke tre akkorder fra denne palletten: hovedtreklangene.

Låten

Jeg tar utgangspunkt i en kjent og kjær melodi – “Blinke blinke lille stjerne”:

Blinke blinke lille stjerne

fig. 1: Blinke blinke lille stjerne - i Bb dur

Akkordene

Denne melodien går i Bb-dur. Under har jeg fulgt oppskriften fra den forrige artikkelen og laget en rekke med akkorder bygget på denne skalaen. Hovedtreklangene er ringet inn:

Bb-dur-skala-akk

fig. 2: Bb-dur skala med skalaakkorder. Hovedtreklangene er ringet inn.

Prinsippene

Når vi nå skal harmonisere denne melodien med disse hovedtreklangene følger vi disse reglene:

 1. Vi velger akkorder som har meloditonen som en av akkordtonene
 2. Vi kan holde på en akkord så lenge meloditonene inngår i akkorden
 3. Vi kan tollerere noen akkordfremmede toner hvis disse er gjennomgangstoner og ikke:
  • lander på tunge taktslag
  • har en utholdt varighet
 4. Det finnes alltid unntak… :-)

Det harmoniseres!

twinkle-bar-1

fig. 3: Første takta gir flere muligheter - hvilken velger vi?

Takt 1: I første takt ser vi at melodien ligger på tonene Bb og F. Vi kan harmonisere denne takten på mange måter. Det enkleste er å se om det er en akkord som kan brukes i hele takten, dvs. som inneholder begge disse tonene. En rask titt opp å figur 2 forteller oss at vi da kan bruke akkorden Bb-dur! Det er også fint å starte med førstetrinnsakkorden i starten av låten. Dette er med på å forankre tonearten og gi en pekepinn på hva som er “hjemme”.

Vi kunne også hatt en akkord på de to første tonene og en annen på de to neste – for eksempel Bb-dur og F-dur. Jeg liker å begynne enkelt og så krydre mer etterhvert, så i dette tilfellet holder jeg meg til Bb-dur i hele takten.

twinkle-bar-2

fig. 4: Takt 2 - hvilke akkorder velger vi her?

Takt 2: Takt to begynner med tonen G. Det er bare en av hovedtreklangene som har denne tonen i seg og det er Eb-dur. Derfor bruker vi Eb-dur på de to første slagene. De to neste slagene er tonen F. Her kan vi velge mellom F-dur og Bb-dur. Jeg velger å gå tilbake til Bb-dur her, men velg gjerne F-dur om du synes det klinger bedre.

Husk at det alltid er viktig å prøve ut akkordene på et akkordinstrument for å høre hvordan det klinger!

Slik ser da de to første taktene ut:

twinkle-bar-1-2

fig. 5: Slik kan de to første taktene harmoniseres.

Hvilke akkorder vil du bruke på resten? (husk – bare hovedtreklangene…)
Del dine forlslag i kommentarfeltet under! De to første taktene over kan skrives slik med tekst:
l Bb l Eb – Bb l (Bokstaven L som liten bokstav fungerer her som taktstrek)
Bruk gjerne fire takter pr. linje for å få det oversiktlig.

En liten vri om det er moll

Hvis vi bruker en melodi som går i moll får vi denne akkordrekken (her i D-moll):

dm-skala-akk

fig. 6: Akkordrekken i moll. Hovedtreklangene er ringet rundt.

am-a

I moll gjør vi ofte 5. trinnsakkorden (dominanten) om til dur.

Legg merke til den akkorden vi får på 5. trinnet i denne skalaen. Når vi er i moll er får vi en mollakkord på 5. trinn (dominanten). Det er mest vanlig å bruke durakkord på dominanten, og derfor er det vanlig å gjøre denne om til dur. En forutsetning er selvfølgelig at dette passer med meloditonen!

Når vi er i moll er det vanlig å endre dominanten (5. trinnsakkorden) fra moll til dur hvis dette passer med tonene i melodien

Forslag til videre lesing:

Jeg gleder meg til å se hvordan dere vil harmonisere “Blinke blinke lille stjerne”. Bruk kommentarfeltet for å komme med ditt forslag!

Ikke glem å abonnere på feeden til denne serien! I neste artikkel skal jeg begynne å se på enkel reharmonisering!

Comments

 1. …og en like bra andre-artikkel om temaet, Vidar !

 2. Aage Norman Eilertsen says:

  Hva betyr C med trekant?

 3. Veldig bra! gleder meg!

 4. Kristoffer says:

  Helt enig!

Trackbacks

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Vidar Sæther. Vidar Sæther said: RT @musikkteori_net: Del to i serien om å harmonisere en melodi er nå på nett! http://j.mp/gJjT6n […]

 2. […] har vi akkordpalletten klar og i neste artikkel skal vi se på hvordan vi kan bruke hovedakkordene for å lage et førsteutkast til harmonisering […]

Legg igjen en kommentar