Kategorier
Akkordlære

Akkordenes omvendinger

Akkorder kan stå i grunnstilling og de kan vendes om. Når en akkord vendes om vil vi fortsatt ha samme akkord, men den vil få en litt annen klang. I denne artikkelen skal vi vri og vende på treklanger og fireklanger i tett og spredt leie.

Omvendinger av akkorder i tett leie

Treklanger
Når den nederste tonen i en akkord er grunntonen sier vi at akkorden står i grunnstilling. Hvis en av de andre akkordtonene er nederst sier vi at akkorden er vendt om. Det betyr at vi for treklanger har to omvendinger i tillegg til grunnstillingen:

treklanger-tett
Treklangens omvendinger i tett leie - her med C-dur

Hvordan finner vi hvilken omvending vi har?
For å finne ut hvilken omvending vi har ser vi på akkorden i grunnstilling og tett leie:

  • Når den første akkordtonen over grunntonen er nederst får vi første omvending. I dette tilfellet blir det tersen (E).
  • Når den andre tonen over grunntonen er nederst får vi andre omvending. I dette tilfellet blir det kvinten (G).
  • Osv…

Fireklanger
På samme måte som med treklanger kan vi vende om fireklanger. Når vi bruker fireklanger får vi tre omvendinger i tillegg til grunnstillingen:

fireklanger-tett
Fireklangens omvendinger i tett leie - her med Cmaj7

Omvendinger av akkorder i spredt leie

Når vi har akkorder i spredt leie navngir vi omvendingene på akkurat samme måte. Det betyr at vi må tenke oss akkorden i tett leie, og telle oss derfra til hvilken akkordtone som er nederst. Hvis vi har en durtreklang og tersen er nederst vil dette alltid være første omvending. De andre akkordtonenes innbyrdes plassering har ikke noe betydning!
Treklanger

treklanger-spredt
Treklangens omvendinger i spredt leie - her med C-dur

Fireklanger

fireklanger-spredt
Fireklangens omvendinger i spredt leie - her med akkorden C7

Da har vi gått igjennom de ulike omvendingene av treklanger og fireklanger. I senere artikkler skal jeg se nøyere på hvordan vi kan bruke disse for å oppnå ulike effekter når vi komponerer og arrangerer.

1 svar til “Akkordenes omvendinger”

Legg igjen en kommentar til Tweets that mention Akkordenes omvendinger -- Topsy.com Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.