Kategorier
Akkordlære Besifring Harmonisering

Slik kan du bruke 2-5-1-progresjoner

I denne artikkelen skal jeg se på ett akkordskjema hentet fra jazzverdenen. Dette akkordskjemaet er et godt eksempler på hvordan 2-5-1-progresjoner blir brukt i praksis. Se nøye på de ulike variantene under og spill dem gjerne på et akkordinstrument.

Ett eksempel – Utdrag fra «Satin doll»

Her er de åtte første taktene på jazz-standardlåten «Satin Doll» – av Duke Ellington.

satin doll vers
Her er de åtte første taktene på standardlåten "Satin Doll" av Duke Ellington

1
Låten starter med en 2-5-progresjon i C. Denne gjentas to ganger. Dm7 er 2. trinnsakkorden i C-dur og G7 er 5. trinnsakkorden i C-dur. Selve 1. trinnsakkorden, C, blir ikke spilt. Det er veldig vanlig å holde igjen 1. trinnsakkorden på denne måten.

2
Her har vi nok en 2-5-progresjon som gjentas to ganger. Denne gangen er vi i D. Em7 og A7 er henholdsvis 2. og 5. trinnsakkorden i D. Vi har dermed flyttet, eller sekvensert, de to første taktene opp en tone.

Det er veldig vanlig å sekvensere 2-5-progresjoner ved å flytte dem opp eller ned ett eller flere trinn til en ny toneart.

3
Her er vi i G. Denne gangen har dominanten fra takten før – A7 blitt gjort om til moll – Am7. Så blir denne mollakkorden brukt som 2. trinnsakkorden i en ny 2-5-progresjon. Dette er en mye brukt måte å lenke sammen 2-5-progresjoner på.

Man kan sette sammen to (eller flere) 2-5-progresjoner ved at 5. trinnsakkorden i den første blir til 2. trinnsakkorden i den andre.
Eks:
Dm7 – G7 –> Gm7 – C7 – Fmaj7
Dm7 og G7 er 2. og 5. trinnet i C. Så gjør vi G7 om til Gm7 og tenker at den er 2. trinnet i en ny 2-5-progresjon. Her løser den andre 2-5-progresjonen seg opp til 1. trinnsakkorden Fmaj7.

4
Her ser vi nok en sekvensering. Denne gangen er akkordene flyttet et halvt trinn ned. Vi ser også at Db7 er tritonuserstatningen til G7 som er dominanten til C. Db7 leder derfor fint inn til Cmaj7. Abm7 – Db7 blir dermed en tritonuserstatning til Dm7 – G7.

5
Til slutt kommer nok en 2-5-progresjon. Her brukes 2-5-progresjonen til å lede inn til en ny A-del som starter med akkorden Dm7. Vi får da en fullstendig 2-5-1-progresjon i moll: Em7 – A7 –> Dm7.

Bli en mester i 2-5-1-progresjoner!

Nå har du sett noen vanlige varianter for bruk av for 2-5-1-progresjoner. For å komme videre med dette anbefaler jeg at du ser etter disse variantene i andre låter. Ta for deg låter som du liker, og se om du kan finne igjen ulike varianter av 2-5 eller 2-5-1-progresjoner. Forståelsen for dette kommer gjerne over tid, så ikke gi opp om du synes det er vanskelig i starten!

2 svar til “Slik kan du bruke 2-5-1-progresjoner”

Hei Marita!
Det var faktisk litt vanskelig å svare på… og det kommer litt an på hvordan vi definerer diatonisk og kromatisk sekvensering. Mellom 2. og 3. takt modulerer vi til en ny toneart. Vi kan derfor ikke snakke om diatonisk sekvensering, siden den nye tonearten får toner vi ikke finner i den gamle. I diatonisk sekvensering – legger jeg at vi holder oss innenfor en og samme diatoniske skala.

Dm7 – G7 til Em7 – Am7 kunne vært diatonisk sekvensering. Her får vi ikke noen nye toner ift de vi finner i C-dur skalaen (som er 1. trinnet i Dm7-G7). Men når vi bruker A7 (som i eksempelet) får vi tonen C#. Den tonen finner vi ikke i C-dur.

MEN, hvis vi ser bare på grunntonene i akkordene kan vi godt kalle det en diatonisk sekvensering…
Og da vil vi få en kromatisk sekvensering fra takt 3 til 4.

Var det til hjelp?
Håper noen flere også kan kaste lys over dette… Sikker mange måter å tolke dette på.

Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.