Kategorier
Rytmer

Lær å spille 4 mot 3, eller -kvartoler- om du vil!

I denne artikkelen får du lære om å spille 4 mot 3 og 3 mot 4. Med andre ord hvordan man kan spille 4 slag på samme tid som det tar å spille 3 slag. Og omvendt. 4 mot 3 kan også kalles kvartol.

En kvartol defineres som:

En 4-deling av noter som tilsvarer 3 noter av samme rytmiske verdi og utseende.

Referanse – musikkordboken

Slik spiller du en kvartol

For å spille 4 slag på samme tid som det tar å spille 3 må vi først finne et antall underdelinger som kan deles på både 3 og 4. Det første tallet vi kommer til som er delelig på både 3 og 4 er 12:

underdelinger - 12 åttedeler
Vi starter med 12 underdelinger (her 8-deler).

Deretter må vi dele opp disse underdelingene i tre og fire. Den øverste linjen deler vi på fire, og får fire grupper med tre underdelinger i hver. Den nederste linjen deler vi på tre, og får tre grupper med fire underdelinger i hver:

underdelinger - deles på 4 og 3
Underdelingene deles på 4 og på 3

Hvis vi betoner kun den første underdelingen i hver gruppe får vi da en rytme som gir 4 mot 3 (eller 3 mot 4…:)

4 mot 3
Spiller vi bare den første underdelingen i hver gruppe får vi en rytme som gir 4 mot 3 (eller 3 mot 4)

To praktiske eksempler

For å gjøre dette litt mer anvendbart skal du få se på to praktiske eksempler.

1 – spille 3 slag over en 4/4 takt

Vi tar utgangspunkt i en 4/4-takt (1). I den takten skal vi spille 3 toner som skal vare like lenge. (dette blir egentlig en halvnotetriol – se artikkelen om duoler og trioler). Vi deler da hvert pulsslag i tre (2), og så grupperer vi sammen disse i fire og fire (3). Hvis vi så holder 4/4 pulsen samtidig som vi betoner hver 4 av underdelingene får vi en halvnotetriol (4):

3 mot 4 i praksis
Slik går du frem for å spille 3 mot 4, eller en halvnotetriol i en 4/4 takt.

I denne videoen forklarer jeg dette nærmere:

2 – spille 4 slag over en 3/4 takt

Her tar vi utgangspunkt i en 3/4 takt (1). I den takten skal vi spille 4 like lange toner. Vi får da en kvartol.
Først deler vi hver firedel inn i 4 slik at det blir 12 underdelinger til sammen (2). Så grupperer vi disse underdelingene 3 og 3 (3). Hvis vi så beholder 3/4 pulsen samtidig som vi betoner hver 3 av underdelingene får vi en firedelskvartol (4).

4 mot 3 i praksis
Slik går du frem for å spille en kvartol over en 3/4 takt

I denne videoen viser jeg dette litt nærmere:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.