Kategorier
Arrangering

Lag et godt gehørspillsarrangement – del 3: mellomstemmer!

I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi kan lage gode mellomstemmer eller kompstemmer som egner seg til gehørspill. En slik mellomstemme må tilføre arrangemenetet akkordtoner og harmonier. Den må gjerne også ha litt rytmer som er med på gi arrangementet fremdrift. Samtidig er det viktig at mellomstemmene ikke tar fokus bort fra melodien. Her får du noen gode råd til hvordan du kan lage mellomstemmer!

Lange akkordtoner

En enkel variant kan være å legge lange toner i mellomstemmene. Selv om du bruker lange toner, kan det være lurt å tenke litt «melodiøst». Lag en melodisk bevegelse ut av det som høres meningsfull ut. Det kan være vanskelig å huske 16 lange toner etterhverandre. Men hvis det blir som en liten melodi, gjerne trinnvis, er det letter å huske. Det vil også klinge bedre! Her er et utdrag fra en låt som heter Sævven Sau:


Lydeksempel – uten mellomstemmene (kun bass og trommer)

Rytmisk underlag

En annen variant er å lage et rytmisk akkordunderlag. Dette kan gi god driv til arrangementet. Pass på å ikke overdrive! Lag gjerne et repetativt mønster som er lett å huske, og som ikke tar for mye plass. Et mønster som gjentar seg mange ganger vil ta mindre plass enn et mønster med mye variasjon. Skriv ut akkordtonene til hver akkord, og lag noen rytmer som passer inn i helheten. Her er et eksempel fra en låt som heter Säfflebuss:


Lydeksempel uten mellomstemmer (kun bass og trommer)

Kommentarer til melodien

En tredje variant er å lage kommentarer til melodien. Kanskje litt i retning spørsmål – svar. Hvis melodien har en liten pause eller en lang note, kan mellomstemmene komme inn med litt bevegelse. Gjerne noe som ligner på melodien – rytmisk og eller melodisk. Her er et eksempel på denne varianten, med låten Brøytesauen:


Lydeksempel uten mellomstemmer (kun melodi, bass og trommer)

Andre varianter?

Har du forslag til andre varianter? Kom med det i kommentarfeltet! :-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.