Innhold

1 – skalaer

2 – intervaller

3 – nøkler

4 – akkorder

5 – harmonisering

6 – kvintsirkelen

7 – arrangering

8 – rytmer

9 – gehørtrening

10 – instrumenter

Lær hvordan du transponerer musikk til ulike instrumenter

11 – notasjon og begreper

12 – oppgaver

13 – diverse