bloggen som gjør deg god i musikkteoriAbonner

Slik lager du et godt gehørspillsarrangement!

Denne artikkelen er del 1 av 4 i serien Slik lager du et godt gehørspillsarrangement

I denne serien vil du lære å lage gode gehørspillsarrangementer. Et gehørspillsarrangement er et arrangement som egner seg godt til muntlig overføring. Det vil si at musikantene lærer seg de ulike stemmene ved å høre noen spille dem, og så ape etter. Denne “noen” er som oftest dirigenten/instruktøren i et ensemble. Det sier seg selv […]

Lag et godt gehørspillsarrangement – del 2: basslinjer!

Denne artikkelen er del 2 av 4 i serien Slik lager du et godt gehørspillsarrangement

I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi kan lage gode basslinjer som egner seg til gehørspill. En slik basslinje må kunne læres bort på gehør. Derfor er det viktig å tenke enkelt, men samtidig må det være litt utfordring og driv i basslinja. Jeg lager ofte flere “nivåer” av samme basslinje. Da kan […]

Lag et godt gehørspillsarrangement – del 3: mellomstemmer!

Denne artikkelen er del 3 av 4 i serien Slik lager du et godt gehørspillsarrangement

I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi kan lage gode mellomstemmer eller kompstemmer som egner seg til gehørspill. En slik mellomstemme må tilføre arrangemenetet akkordtoner og harmonier. Den må gjerne også ha litt rytmer som er med på gi arrangementet fremdrift. Samtidig er det viktig at mellomstemmene ikke tar fokus bort fra melodien. […]

Lag et godt gehørspillsarrangement – del 4: rytmestemmer

rytmeseksjon
Denne artikkelen er del 4 av 4 i serien Slik lager du et godt gehørspillsarrangement

I denne artikkelen får du noen tips på hvordan du kan lage gode rytmestemmer. Det er lett å friske opp rytmestemmene med noen enkle grep. Og det er kanskje like lett å “glemme” å gjøre det. Ofte får trommegruppa en groove som de holder omtrent gjennom hele låten… det blir litt kjedelig. Her er fire […]