bloggen som gjør deg god i musikkteoriAbonner

Hvordan lese og spille trioler og duoler?

trioler
Denne artikkelen er del 1 av 3 i serien Fra duoler til septoler

Dette er første artikkel i en serie som tar for seg duoler, trioler, kvartoler, kvintoler, sekstoler og septoler. Du får lære hvordan disse noteres, hvordan du kan lese dem og hvordan de spilles.

Lær å spille 4 mot 3, eller -kvartoler- om du vil!

underdelinger - 12 åttedeler
Denne artikkelen er del 1 av 3 i serien Fra duoler til septoler

I denne artikkelen får du lære om å spille 4 mot 3 og 3 mot 4. Med andre ord hvordan man kan spille 4 slag på samme tid som det tar å spille 3 slag. Og omvendt. 4 mot 3 kan også kalles kvartol. En kvartol defineres som: En 4-deling av noter som tilsvarer 3 […]

Hvordan lese og spille kvintoler, septoler og resten av -olene

Denne artikkelen er del 2 av 3 i serien Fra duoler til septoler

I denne artikkelen skal jeg se nærmere på hvordan man kan lese og spille ulike kvintoler, septoler osv. Alle disse er “irrasjonelle” grupperinger av noter. Dvs. rytmer som vi ikke enkelt kan underdele eksakt med de noteverdiene vi har. Det er mulig å analysere seg frem til en eksakt underdeling, men i all praktisk jobbing […]