Kategorier
Grunnleggende musikkuttrykk Teori

Forstå musikknotasjon – form

I denne artikkelen får du lære hvordan du kan beskrive musikalsk form ved hjelp av symboler og notasjonstegn.

Repetisjoner

Hvis vi vil repetere en del i musikken, kan vi sette inn repetisjonstegn. Dette skrives som en tykk og en tynn taktstrek og to prikker:

repetisjonstegn1
Når vi kommer til repetisjonstegnet skal vi hoppe tilbake i musikken. Enten til vi kommer til et repetisjonstegn som står andre veien, eller helt tilbake til start.

Når vi kommer til et slik tegn som «peker» mot venstre (dvs. at prikkene står på venstre side av strekene) skal vi hoppe tilbake i musikken. Vi hopper
– enten til vi kommer til et repetisjonstegn som «peker» andre veien
– eller, om der ikke er noen andre repetisjonstegn, helt tilbake til start.
I eksempelet over hopper vi helt tilbake til start.

I eksempelet under skal vi hoppe tilbake til takt 2 og spille derfra.

repetisjonstegn2
I dette eksempelet skal vi hoppe tilbake til den andre takten og spille derfra en gang til.

Hvis ikke annet er notert inn repeterer vi kun en gang. Deretter går vi videre når vi kommer til repetisjonstegnet igjen. Hvis vi vil repetere en del 3 ganger så kan vi skrive dette over noten i starten av repetisjonsdelen på flere måter: Rep 3x, repeter 3 ganger, 3x osv. Det viktigste er at de som leser musikken skjønner hva de skal gjøre.

Hus

Noen ganger vil vi spille en del to ganger, men med litt variasjon. Ofte går en melodi to ganger med litt variasjon på slutten. Da kan vi bruke hus. Når vi kommer til et hus hvor det står «1.» skal vi spille dette første gangen vi kommer dit. Ved neste repetisjon skal vi hoppe over dette huset og spille huset merket «2.». På den måten kan vi repetere en melodi to ganger, men ha variasjon på slutten.

Repetisjoner og hus 1
Repetisjonsdel med hus.

Da Capo – D.C.

Hvis vi vil hoppe helt tilbake til start kan vi skrive «Da Capo». Da skal musikeren hoppe helt til bake til start og spille derfra.

Ofte kan vi se «Da Capo al Fine». Det betyr: Hopp tilbake til start og spill frem til Fine.

dc-al-fine
Da Capo al Fine betyr at man skal hoppe tilbake til start og spille til du kommer til Fine.

Da Capo forkortes ofte til D.C.

Con rep og Senza rep

Sammen med Da Capo kan vi også skrive Con rep eller Senza rep.
Con rep betyr at vi spiller med alle repetisjoner slik de står.
Senza rep betyr at vi kutter alle repetisjoner. Hvis der er hus går vi da rett i andre hus (eller siste hus om der er fler en to).

Dal Segno – D.S.

Dal Segno, eller D.S., brukes på samme måte som Da Capo, men vi hopper ikke helt tilbake til start. Vi hopper tilbake til tegnet $ og spiller derfra.

ds-al-fine-con-rep
D.S. betyr at vi hopper tilbake til $-tegnet og spiller derfra.

Coda

I mange tilfeller så vil vi spille fra starten igjen og så på et visst tidspunkt hoppe til en avslutning. Da kan vi bruke Coda.
Vi kan for eksempel skrive D.C. al Coda.
Det betyr at vi skal hoppe tilbake til start, og når vi kommer til et sted i musikken hvor der står «To Coda» hopper vi til Coda:

dc-al-coda
Da Capo al Coda. Når vi har repetert tilbake til start og kommer til "To Coda" hopper vi ned til Coda og spiller derfra og ut.

I stedet for «To Coda» er det ofte brukt det som kalles hjul. Når vi kommer til et hjul etter en D.C. eller D.S. skal vi hoppe til neste hjul:

dc-med-hjul
Hjul fungerer på samme måte som "To Coda"

4 svar til “Forstå musikknotasjon – form”

Et spørsmål: Det er snakk om et stykke som har 3 deler. Når del 1 og 2 er spilt, skal man hoppe tilbake til begynnelsen og spille del 1 – men deretter hoppe over del 2 og spille del 3.
Kan man bruke Da capo al Fine (med tegnet Fine plassert rett etter del 1) selv om stykket ikke slutter der, men fortsetter med del 3 ?

Legg igjen en kommentar til Vidar Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.