Kategorier
Grunnleggende Rytmer

Hvordan lese og spille trioler og duoler?

Dette er første artikkel i en serie som tar for seg duoler, trioler, kvartoler, kvintoler, sekstoler og septoler. Du får lære hvordan disse noteres, hvordan du kan lese dem og hvordan de spilles.

Trioler er tre noter som tilsvarer to noter av samme noteverdi. Det vil si at tre noter skal spilles i samme tidsrom som det vil ta å spille to av dem.

Duoler er på en måte det motsatte av trioler. Duoler er to noter som tilsvarer tre noter av samme noteverdi. Det vil si at to noter skal spilles i samme tidsrom det vil ta å spille tre av dem.

Trioler

Åttedelstrioler

En åttedelstriol noteres ved å skrive tre åttedeler i en gruppe, med tallet 3 over gruppen:

trioler
Åttedelstrioler noteres ved å gruppere tre åttedeler og skrive tallet 3 over. Hver av gruppene (med ring rundt) tar akkurat like lang tid å spille.

Åttedelstrioler er forholdsvis lett å spille. En åttedelstriol tar like lang tid å spille som en firedelsnote, som gjerne er pulsverdien i musikken. Vi må derfor få plass til tre noter på hvert pulsslag.

Firedelstrioler

Firedelstrioler kan være litt vanskeligere å spille enn åttedelstrioler. Her må vi få plass til tre noter på samme tid som to pulsslag. Vi kan enten gjøre dette på «feelingen» eller vi kan gå litt mer analytisk til verks.

Hvis vi skal spille firedelstrioler helt korrekt rytmisk kan vi gjøre det på denne måten:

bygge opp firedelstrioler
Slik kan du bygge opp en firedelstriol
  1. Vi begynner med den varigheten triolen skal ha – nemlig to firedeler.
  2. Så deler vi hver firedel i tre (da får vi åttedelstrioler).
  3. Deretter grupperer vi sammen to og to åttedelstrioler. Da vil vi få tre ansatser på samme tid som det tar å spille to firedelsnoter
  4. Spiller vi av dette vil det høres ut som en firedelstriol.

Her er en liten video hvor jeg forklarer dette litt nærmere.

Halvnotetrioler

På (nesten) samme måte som med firedelstrioler kan vi lage halvnotetrioler. Først må vi lage firedelstrioler, og så grupperer vi to og to av disse igjen. Da får vi halvnotetrioler. Hvis du fortsatt har firedelsnoten som pulsslag vil vi da få 3 noter på samme tid som fire pulsslag (to halvnoter). Vi kaller gjerne denne rytmen for 3 mot fire. I neste artikkel vil jeg gå mer nøye inn på 3 mot fire og fire mot tre.

Duoler

Åttedelsduoler

Åttedelsduoler noteres ved å skrive to åttedeler i en gruppe med tallet 2 over:

åttedelsduoler
Åttedelsduoler noteres ved å skrive to åttedeler i en gruppe med et totall over.

Her ser vi et eksempel i 6/8-takt. I 6/8-takt har vi gjerne pulsslagene på hver tredje åttedel.
En to tre fir fem seks
For å få åttedelsduoler tenker vi da heller to toner per pulsslag (som om pulsslagene er firedeler og vi spiller åttedeler)

Firedelsduoler

I likhet med firedelstrioler kan vi spille firedelsdouler enten på «feelingen» eller vi kan gå litt mer matematisk til verks:

lage duoler
Slik kan vi matematisk konstruere firedelsduoler.
  1. Begynn med firedelspuls. Her er det tre firedeler i takten.
  2. Del opp hver firedel i 2 biter (da får vi åttedeler)
  3. Grupper sammen 3 og 3 åttedeler.
  4. Spiller vi har dette har vi fått firedelsduoler.

Her er en liten video hvor jeg forklarer dette litt nærmere.

Halvnoteduoler

Hvis pulsslagene er halvnoter kan vi gjøre akkurat det samme som under firedelsduoler. Da bytter vi bare ut firedelen med halvnoter.

Hvis pulsslaget er firedelsnoter blir halvnoteduoler enda lettere. Da er det bare å gruppere sammen tre og tre firedeler.

halvnoteduoler
Slik kan vi lage halvnoteduoler når pulsslagene er firedeler.

2 svar til “Hvordan lese og spille trioler og duoler?”

Hei. Har et spørsmål om trioler i Gammel Jægermarsj. På notene som er mest brukt i korps (kartong 2) er det markert en liten bue uder triolene. Er dette en triolbue, for å markere lengden på triolene, eller skal triolene spilles med bue.

Hei. Jeg tipper dette da er 8-delstrioler? Da er det bare for å gruppere disse sammen. På 4-delstrioler kommer der gjerne en klamme over (firkantet) for å gruppere notene i treergrupper.

Svar

Legg igjen en kommentar til Gisle Aasheim Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.