bloggen som gjør deg god i musikkteoriAbonner

Grunnleggende om akkorder – vi bygger ulike treklanger

liten ters
Denne artikkelen er del 1 av 6 i serien Grunnleggende om akkorder

I denne artikkelen vil jeg ta for meg det mest grunnleggende innen akkordlæren, nemlig hvordan vi kan bygge de vanligste treklangene. Jeg skal forklare hvordan vi kan lage følgende treklanger: dur moll forminsket forstørret For å lage disse akkordene trenger vi kun to ingredienser: store terser og små terser.

Besifringssymboler – hvordan besifrer vi grunntreklangene?

durbesifring
Denne artikkelen er del 2 av 6 i serien Grunnleggende om akkorder

Besifring er en måte å beskrive akkorder på bare ved hjelp av bokstaver og tall (og noen tegn). Dette gjør det lettere å fortelle en musiker hvilke akkorder som skal spilles uten å måtte skrive alle tonene ned på noter. I denne artikkelen skal du få lære hvordan du kan besifre treklangene. Treklangene er grunnstammen […]

Grunnleggende om akkorder: septimakkorder

stor-septim-intervall
Denne artikkelen er del 3 av 6 i serien Grunnleggende om akkorder

En septimakkord er en av grunntreklangene med tillagt septim. Septimakkorder klinger fyldigere enn grunntreklangene og den tillagte septimen kan også fungere som en ledetone. I denne artikkelen skal vi se på alle de ulike variantene vi får når vi legger septimen til grunntreklangene.

Akkordenes omvendinger

treklanger-tett
Denne artikkelen er del 4 av 6 i serien Grunnleggende om akkorder

Akkorder kan stå i grunnstilling og de kan vendes om. Når en akkord vendes om vil vi fortsatt ha samme akkord, men den vil få en litt annen klang. I denne artikkelen skal vi vri og vende på treklanger og fireklanger i tett og spredt leie.

Dominantakkorden – hvor leder dette hen?

kvart-kvint
Denne artikkelen er del 5 av 6 i serien Grunnleggende om akkorder

Vi har tideligere vært innom dominantakkorder, og sagt litt om hvordan de leder til en ny akkord. I artikkelen om “Harmonisk og melodisk mollskala” så vi hvordan dominantakkorden førte til at skalaen ble endret fra ren moll til harmonisk moll. Men hva er egentlig en dominantakkord? Og hvorfor er den så viktig?

Slik kan du bruke dimakkorden

skalaakkorder-dur
Denne artikkelen er del 6 av 6 i serien Grunnleggende om akkorder

I denne artikkelen får du se noen bruksområder for dimakkorden. Artikkelen er skrevet som et svar på et spørsmål til artikkelen – Spill vriåtter med dimakkorden. Det ble til en temmelig teknisk og teoretisk artikkel, men vil forhåpentligvis være nyttig for dem som vil gå litt dypere inn i teorien. Kom gjerne med spørsmål, kommentarer […]