Kategorier
Akkordlære Arrangering Besifring Harmonisering Teori Tonearter

Harmoniser en melodi med hovedtreklangene

Dette er oppfølgeren til «Hvilke akkorder kan du bruke når du skal harmonisere en melodi?«, hvor vi lagde oss en «akkordpallett». I denne artikkelen skal jeg vise hvordan vi kan harmonisere en melodi ved å bruke tre akkorder fra denne palletten: hovedtreklangene.

Låten

Jeg tar utgangspunkt i en kjent og kjær melodi – «Blinke blinke lille stjerne»:

Blinke blinke lille stjerne
fig. 1: Blinke blinke lille stjerne - i Bb dur

Akkordene

Denne melodien går i Bb-dur. Under har jeg fulgt oppskriften fra den forrige artikkelen og laget en rekke med akkorder bygget på denne skalaen. Hovedtreklangene er ringet inn:

Bb-dur-skala-akk
fig. 2: Bb-dur skala med skalaakkorder. Hovedtreklangene er ringet inn.

Prinsippene

Når vi nå skal harmonisere denne melodien med disse hovedtreklangene følger vi disse reglene:

  1. Vi velger akkorder som har meloditonen som en av akkordtonene
  2. Vi kan holde på en akkord så lenge meloditonene inngår i akkorden
  3. Vi kan tollerere noen akkordfremmede toner hvis disse er gjennomgangstoner og ikke:
    • lander på tunge taktslag
    • har en utholdt varighet
  4. Det finnes alltid unntak… :-)

Det harmoniseres!

twinkle-bar-1
fig. 3: Første takta gir flere muligheter - hvilken velger vi?

Takt 1: I første takt ser vi at melodien ligger på tonene Bb og F. Vi kan harmonisere denne takten på mange måter. Det enkleste er å se om det er en akkord som kan brukes i hele takten, dvs. som inneholder begge disse tonene. En rask titt opp å figur 2 forteller oss at vi da kan bruke akkorden Bb-dur! Det er også fint å starte med førstetrinnsakkorden i starten av låten. Dette er med på å forankre tonearten og gi en pekepinn på hva som er «hjemme».

Vi kunne også hatt en akkord på de to første tonene og en annen på de to neste – for eksempel Bb-dur og F-dur. Jeg liker å begynne enkelt og så krydre mer etterhvert, så i dette tilfellet holder jeg meg til Bb-dur i hele takten.

twinkle-bar-2
fig. 4: Takt 2 - hvilke akkorder velger vi her?

Takt 2: Takt to begynner med tonen G. Det er bare en av hovedtreklangene som har denne tonen i seg og det er Eb-dur. Derfor bruker vi Eb-dur på de to første slagene. De to neste slagene er tonen F. Her kan vi velge mellom F-dur og Bb-dur. Jeg velger å gå tilbake til Bb-dur her, men velg gjerne F-dur om du synes det klinger bedre.

Husk at det alltid er viktig å prøve ut akkordene på et akkordinstrument for å høre hvordan det klinger!

Slik ser da de to første taktene ut:

twinkle-bar-1-2
fig. 5: Slik kan de to første taktene harmoniseres.

Hvilke akkorder vil du bruke på resten? (husk – bare hovedtreklangene…)
Del dine forlslag i kommentarfeltet under! De to første taktene over kan skrives slik med tekst:
l Bb l Eb – Bb l (Bokstaven L som liten bokstav fungerer her som taktstrek)
Bruk gjerne fire takter pr. linje for å få det oversiktlig.

En liten vri om det er moll

Hvis vi bruker en melodi som går i moll får vi denne akkordrekken (her i D-moll):

dm-skala-akk
fig. 6: Akkordrekken i moll. Hovedtreklangene er ringet rundt.

am-a
I moll gjør vi ofte 5. trinnsakkorden (dominanten) om til dur.
Legg merke til den akkorden vi får på 5. trinnet i denne skalaen. Når vi er i moll er får vi en mollakkord på 5. trinn (dominanten). Det er mest vanlig å bruke durakkord på dominanten, og derfor er det vanlig å gjøre denne om til dur. En forutsetning er selvfølgelig at dette passer med meloditonen!

Når vi er i moll er det vanlig å endre dominanten (5. trinnsakkorden) fra moll til dur hvis dette passer med tonene i melodien

Forslag til videre lesing:

Jeg gleder meg til å se hvordan dere vil harmonisere «Blinke blinke lille stjerne». Bruk kommentarfeltet for å komme med ditt forslag!

Ikke glem å abonnere på feeden til denne serien! I neste artikkel skal jeg begynne å se på enkel reharmonisering!

7 svar til “Harmoniser en melodi med hovedtreklangene”

Legg igjen en kommentar til Aage Norman Eilertsen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.