Kategorier
Grunnleggende Instrumentene Tonearter

Lær hvordan du transponerer musikk til ulike instrumenter!

Hva vil det si at ulike instrumenter er stemt på ulik måte? Hvorfor låter det ikke riktig når et piano og en klarinett spiller den samme noten?

Denne artikkelen forklarer deg hvordan de ulike instrumentene er stemt, og viser deg hvordan du går frem for å transponere musikk til ulike instrumenter.

Instrumentenes grunnstemming

Alle instrumentene har en egen «grunnstemming». Dette kommer blant annet av at de ulike instrumentene har ulik lengde. Hvis vi griper det samme grepet på en altsax og en tenorsax får vi to forskjellige toner. Det er det samme grepet, noten heter det samme på hvert av instrumentene, men siden instrumentene har forskjellig lengde vil det låte forskjellig.

Vi har to typer instrumenter:

  • C-instrumenter
    Dette er nøytrale instrumenter når det gjelder stemming. Spiller vi en C på et C-instrument så er det en C. Spiller vi en F så er det en F. Når vi spiller en tone på et C-instrument benevner vi ofte denne tonen med «natura». For eksempel: C natura, F natura. Piano er et C-instrument.
  • Transponerende instrumenter
    Hvis vi spiller en C på et transponerende instrument så vil ikke dette låte som en C på et piano. Spiller vi for eksempel en C på en kornett, vil dette være den samme klingende tonen som en Bb på et piano.

Vi finner ut hva et instrument er stemt i ved å spille en C på det instrumentet. Så sammenligner vi den tonen som kommer ut med et C-instrument. Er det en F så sier vi at dette instrumentet er stemt i F.

De vanligste instrumentene og deres grunnstemming

Stemming Instrumenter
C-instrumenter Piano, gitar, bassgitar, melodisk slagverk (xylofon, pauker osv), obo, tverrfløyte (vanlig).
Andre instrumenter som det står C foran, for eksempel C-tuba, C-trompet osv…
Bb-instrumenter Klarinett, kornett, trompet, baryton, tenorhorn, trombone(*), Bb-tuba, tenorsax, sopransax.

(*) Hvis trombonisten leser i F-nøkkel står som oftest notene i C. I så tilfelle regner vi trombonen for et C-instrument.
Eb-instrumenter Altsax, barytonsax, althorn, altklarinett, Eb-tuba. (De fleste av disse instrumentene har «Alt-» foran navnet på instrumentet)
F-instrumenter Waldhorn, F-tuba
Andre varianter Instrumentene over er de vanligste instrumentene og deres transposisjoner. Det finnes også varianter av disse, men da står som oftest stemmingen foran instrumentnavnet: A-klarinett, C-trompet osv.

Oppdatering:
Ett instrument som det kan være verd å merke seg er altfløyten. Etter navnet å dømme skulle man tro at dette var et Eb-instrument, men det er et G-instrument og klinger en kvart under notert tonehøyde (takk for rettelsen i kommentarfeltet Mark).

Transponer fra C stemme til de ulike instrumentene

Hvis vi spiller en C på et Bb-instrument så klinger det som sagt likt med en Bb på et piano:

C-Bb
En C på et Bb instrument blir en Bb på et piano

Derfor må et Bb-instrument spille en hel tone over pianoet for at det skal klinge likt.

Når det gjelder faste fortegn kan vi bruke kvintsirkelen. Hvis vi spiller en melodi som går i C-dur (natura) må vi på Bb-instrumenter spille i D-dur (en hel tone over). Det vil si to steg med sola i kvintsirkelen.

På samme måte kan vi regne oss frem til hvordan vi kan transponere for alle instrumentene. Her er en tabell som viser transponeringen for Bb-, Eb-, og F-instrumenter:

Transponering fra C-stemme til:

Instrumenttype Transponering i trinn Toneart/faste fortegn
Bb-instrumenter En hel tone opp (*) To steg med klokka i kvintsirkelen
Eb-instrumenter En stor sekst opp (*) Tre steg med klokka i kvintsirkelen
F-instrumenter En ren kvint opp (*) Ett steg med klokka i kvintsirkelen

(*) På grunn av oktavforskjeller på instrumentene kan det også være at vi må transponere tonene det gitte intervallet +/- en eller flere oktaver. En tenorsax klinger for eksempel en oktav under sopransax. Tenorsaxen må derfor spille en oktav lysere for at det skal bli samme tonen som sopransax.

transp-oktaver
Tenorsax klinger en oktav under sopransax. Derfor må vi legge tenorsaxstemmen opp en oktav for at det skal klinge likt.

Et lite eksempel til

Her ser du en liten melodi i F-dur transponert ut til Bb-, Eb- og F-instrumenter (det er ikke tatt høyde for evt. oktavforskjeller):

Eksempel på transponering
En liten melodi i F-dur transponert til ulike instrumenttyper

Oppdatert: Transponering for Bb-instrumenter

Det har kommet en del spørsmål og kommentarer til denne artikkelen. Derfor har jeg laget en liten video som forklarer transponering for Bb-instrumenter litt nøyere:

52 svar til “Lær hvordan du transponerer musikk til ulike instrumenter!”

Hei!
Ja, det vanligste er nok en stor sekst opp – aktsax, althorn m.fl. – så vi kan godt bruke det som utgangspunkt (skal få oppdatert artikkelen i løpet av dagen).

Eb-klarinetten klinger en liten ters over det som er notert, så den må transponeres en liten ters ned…

Takk for innspill!

Svar

Jeg har oppdaget en liten feil!

Altfløyte er ikke stemt i Ess! Den er stemt i G og dermed låter en kvart under notert tonerhøyde.

Det finnes en Ess fløyte- meget sjelden, men den kalles også sopranfløyte i Eb- en mellomting mellom C fløyte og piccolofløyte. (mindre enn C fløyte)

Takk for gode innspill, Mark!
Jeg har oppdatert artikkelen i forhold til altfløyten.

Vidar

Svar

Ja, det har du rett i!
Jeg spiller jo barytonsax selv, så jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne glemme å ta med den… :-)

Svar

Hei

Eg lurer på dette med tromboneinstrumentet. Det står at det er eit Bb-instrument, men kvifor vert notane skrive i natura, når ein vel å bruke F-nøkkelen? Er det ein spesiell grunn til dette?

Hei Marita!
Det er vanlig å alltid skrive i natura når man bruker f-nøkkel. En sjelden gang kan man se at noter står skrevet transponert i f-nøkkel, men det er ikke det som er det vanlige.

Så, selv om trombonen er et Bb-instrument, blir notene skrevet i natura når de står i f-nøkkel. Det samme gjelder Bb-tuba, Eb-tuba osv…

Svar

Hvis det er en b i valthorn(f)-stemmen og jeg spiller althorn(eb), hvordan skal jeg spille det da?
Hilsen en som ikke er helt sikker på transponering…

Hei!
Vi kan først se litt på hva som skjer om et waldhorn og et althorn spiller en C (på instrumentet)
Fra waldhornet vil det da komme en F-natura (siden det er et F-instrument), og fra althornet vil det komme en Eb-natura (siden det er et Eb-instrument).

Det vil si at althornet får en tone som klinger en tone under waldhornet…

Så, skal althornet lese waldhornstemmen må musikanten legge alt en tone opp.

En Bb blir da en C.

Vi kan også se på hvilke fortegn det blir:
Hvis vi går en tone opp, får vi andre faste fortegn: 2 # mer eller 2 b mindre.
Hvis låten opprinnelig har 1b får vi da 1 #.
Hvis låten opprinnelig har 2 # får vi da 4#
3b blir 1b osv…

Ble det klarere? :-)

Vidar

Svar

Nok en bra og, etter kommentarene å dømme, nyttig artikkel :-)
Med fare for å forvirre så kan jeg legge til at waldhornet egentlig er stemt i Bb – samme som en euphonium. Hvis en waldhornist og en euphist (heter det det?) spiller en klingende g-durskala i samme oktav vil ventilnedtrykkingen være lik. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til at waldhornstemmene noteres i F, men det har sikkert historiske årsaker :)

Hei Børre! Takk for innspill!

Jeg tror at grunnen til dette er waldhornets normalregister. Hvis vi transponerer instrumentet som en Euph, så vil vi måtte bruke mange hjelpelinjer for å få notert det hornet skal spille. Normalregisteret passer liksom ikke helt innenfor G-nøkkelsystemet.

MEN, om man «later» som om det er et F-instrument, så vil mesteparten av notene havne innenfor G-nøkkelsystemet, og da blir det mye letter å lese! :-)

Kanskje noen hornister kan kaste mer lys over dette…?

Jeg skal transponere engels horn til obo. Ser at det blir fra g dur til c dur. Skal jeg fra g til c oppover, eller g til c nedover? Helt nytt for meg dette… Ikke spilt obo på 10 år…

Hei Siri!
Takk for spørsmålet!
Et engelsk horn er stemt i F, en kvint dypere enn obo. Obo er stemt i C.
Hvis et engelsk horn leser en enstrøken G (på sin note), låter det da som en enstrøken C (altså en kvint ned).

For at oboen skal spille en tone som klinger som det engelske hornet, må altså oboen spille en kvint ned i forhold til det som er notert hos engelsk horn.

Håper det var oppklarende! :)

Svar

Hei!

Jeg skal har en pianist som skal spille en sang i d-dur, da blir det sånn at min trompet skal spille i e-dur når jeg da skal transponere disse notene? Da er det fire fortegn (#) for meg, lurte vel på om dette er korrekt og hva som da blir mine kryss på trompeten. ( en liten stund siden sist..)

Hei der!
Ja, du får E-dur på trompet når låten går i D-dur natura.

Du får da kryss for: F, C, G og D :)

Lykke til!

Svar

Hei!
La oss nå få dette helt klart: Hvis jeg på min Bb baryton spiller noten «A»midt i «staff»‘en, så får jeg vel 220 Hz? Eller hva?
(Baryton ligger en oktav lavere enn A=440).

Arvid

Hei Arvid! Bra spørsmål! :)
Men siden du er et Bb-instrument så vil en notert enstrøken A midt i notesystemet klinge som en G-natura en oktav under. Det blir faktisk 197Hz om jeg ikke tar feil…

Spiller du en H midt i notesystemet på instrumentet, vil dette klinge som en lille A – 220Hz.
Ble det forståelig? :)
Vidar

Svar

Ok, da prøver jeg igjen! :-)
Og når jeg leste svaret mitt igjen så skjønner jeg godt at det ikke ble så forståelig!

Du har egentlig (nesten) helt rett i det du sier først – at en A på barytonen midt på notesystemet blir 220Hz, siden den klinger en oktav under.

Men siden den er et Bb-instrument klinger den en oktav og en tone under. En C på baryton klinger som en Bb på et piano (derfor kalles det Bb-instrument). Så spiller du en A på barytonen så vil det klinge som en G på et piano, og en oktav under.

Jeg tok og laget en liten video der jeg forklarer nærmere hvordan Bb-instrumenter er stemt. Den er limt inn nederst i artikkelen. Håper at dette ble klarere enn det forrige svaret! :-)

Svar

Hva slags transponering et instrument har, kan forstås bl.a. ut fra følgende spørsmål:
– Hvor klinger den enkleste durskalaen å spille på instrumentet (der du kan ta alle toner uten spesialklaffer e.l., eller der du kan ta grunntonen uten å gripe noen ventil)?
– Hvilket toneleie ligger de mest brukte tonene i, og hvordan kan du notere dem med så få hjelpelinjer som mulig?

For et Bb-instrument vil den enkleste durskalaen klinge Bb-dur om du skal finne den igjen på pianoet. For trompeten vil de mest brukte tonene ligge i (og like over) enstrøken oktav, mens baryton gjør mer bruk av tonene i lille oktav, som vi da for enkelhets skyld noterer oktaven (pluss ett tonetrinn) over der de klinger.

Hallo! Dette var til stor hjelp, men jeg er ganske ny når det gjelder transponering!
Har funnet et stykke for en brasskvintett, med to kornetter, et valthorn, en trombone og en tuba, problemet mitt er at vi bruker en Eb-tuba og ikke C-tuba som stykket er laget for. Hvordan kan jeg transponere fra c-tuba til Eb-tuba? :)

Hei Miriam!
Hvis stykket er notert i f-nøkkel for tubaen, og du vanligvis leser f-nøkkel når du spiller eb-tuba, trenger du ikke gjøre noe (vanligvis…). F-nøkkelen er normalt ikke transponert uansett. Eb-tubaister som leser f-nøkkel har da lært seg hvordan de ulike tonene gripes, slik at de klinger som de skal.

Men om du leser i g-nøkkel må du legge ned en liten ters (3 halve trinn ned), samt å legge på tre kryss (eller fjerne 3b).

En f i noten for c-tuba vil da bli d når den er transponert til eb-tuba…

Vidar

Svar

Jeg er enig i mye her men dere skriver: Hvis trombonisten leser i F-nøkkel står som oftest notene i C. I så tilfelle regner vi trombonen for et C-instrument.
For å klarlegge en enkel sak, trombonen er som vanlig stemt i b, og selv om vi får f nøkkel eller alt nøkkel så er instrumentet fremdeles stemt i b ! samme hva utøveren tenker, og hvis jeg har en tromone som er stemt i C så kan jeg ikke lese de «gamle » notene som jeg har transponert kvinten ned da må jeg transponere en hel tone lavere da instrumentet er stemt en tone høyere-.Jeg mener da at vi kan ikke regne trombonen som et C instrument når det virkelig er et B instrument

Hei Arvid!
Ja, du har rett i det! Trombonen er hele tiden et Bb-instrument i stemming…
Spiller man på førsteposisjonen (grunntonen) i trombonen får man en klingende Bb natura, uansett om man leser g- eller f-nøkkel.

Det er vanlig at man i g-nøkkel tenker trombonens noter som et Bb-instrument, og at instrumentet da må transponeres til Bb. Det vil si at en som spiller på første posisjon (grunntonen) tenker at denne tonen heter C – mens den egentlig klinger som en Bb.

MEN, så kommer det som er litt forvirrende… :-)
En trombonist som er vant til å lese i f-nøkkel tenker at notene heter det samme som de klinger… DVS at de kaller grunntonen i instrumentet (første posisjon) for Bb – og ikke C. De holder altså samme posisjon som en som leser g-nøkkel, men tenker at tonen er en annen. De leser altså C-noter, og trenger da ikke å få transponert noten.

På den måten kan vi kalle trombone i f-nøkkel for et c-instrument – siden vi kan skrive notene rett i c (uten transponering). Eller kanskje det hadde vært riktigere å kalle det for et ikke-transponerende instrument? For det er jo som du sier uansett et Bb-instrument i bunn og grunn… :-)

Svar

Kanskje et dumt spørsmål, men hvorfor kaller man ikke bare notene for det samme på instrumentet?
F.eks hvis man spiller en Bb natura på en Trombone, hvorfor ikke bare kalle den tonen for Bb? Hvorfor gjøre det så vanskelig? Hvorfor operere med C på instrumentet? Takk for svar :)

Hei! Jeg er i prinsippet helt enig! Det hadde vært så utrolig mye enklere! Men det har nok med instrumentets naturtoner å gjøre, og hva som er naturlig å spille på instrumentet. Griper man et grep på trompeten som heter D, så heter det samme grepet D på et althorn, selv om tonen som kommer ut låter forskjellig… Da blir det kanskje enklere å lære seg å spille på instrumentet? MEN jeg er helt enig… hvorfor ikke bare kalle det den tonen det er!?

Svar

Hej Norge
Har fundet din site vældig interessant og lærerig. Jeg spiller trompet og forsøger at bryde koden med transponering. Jeg spiller sammen med et par kammerater, og vi forsøger os bl.a med lidt Tyroler musik. Vi skal have trompet og harmonika til at harmonere. Vi øver Kufsteinerlied, som er skrevet i B-dur. Hvilke tonearter finder du bedst egnet for de to instrumenter, så det harmoner?
Med venlig hilsen
Jørgen Morthorst
Danmark

Hei Danmark!
Jeg er ikke helt sikker på hvilken toneart som passer best til harmonika, men det er nok et C-instrument. Det betyr at klarinetten hele tiden må spille en hel tone over det harmonikaen spiller for at det skal låte rett. Gode tonearter for klarinett er F-dur, Bb-dur, Eb-dur, C-dur (natura) det blir for klarinetten (G-dur, C-dur, F-dur og D-dur)

Svar

Hei!

Vi skal spille og » synge «Nå tennes tusen julelys», som går i g- dur, men det stemmer ikke når man spiller det på en vanlig bb- klarinett. Hvordan blir transponeringa?

Hei! Klarinetten er som du sier et Bb-instrument. Det betyr at om du spiller en C på klarinetten, så låter det som en Bb natura (på piano). Det betyr at du må legge alt en hel tone opp for at det skal kunne spilles sammen med piano (eller et annet C-instrument).

Se videoen nederst i artikkelen for en mer utfyllende forklaring. Vidar

Svar

Hvordan skriver vi om noter for baryon i F-nøkkel til det samme instrumentet i G-nøkkel, og hvilke fortegn får vi da?

Hei!
Jeg har sett at det finnes både Bb-tuba og BBb-tuba. Betyr det BBb-tuba at det er en basstuba som klinger en oktav under Bb-tuba?
Det står også i Dick Grove at Bb-tuba ikke er et transponerende instrument. Men Bb-klarinett er jo det. Hva er forskjellen? Og hvordan skal jeg da notere Bb-tuba? F- eller G-nøkkel, transponert eller ikke?
Hilsen
Bente Bogen

Hei!
Veldig bra artikkel, nå forstår jeg mye mer. Det er bare en ting jeg lurer på. Jeg spiller Eb-tuba og noen ganger finner jeg bare noter til Bb-tuba. Hvordan endrer jeg notene fra Bb til Eb så jeg kan spille det? (og gjerne også hvordan man gjør det andre veien, fra Eb til Bb?)

Hei Kaja!
Det enkleste er å gå innom C, eller natura. Hvis det står en C i Bb-tuba, så blir det en Bb natura. For å få en Bb-natura på en Eb-tuba, må du spille en G. (En C på Eb-tuba låter som en eb, altså en liten ters opp…, og derfor fil G låte som en Bb, en liten ters opp).

Altså; står der en C i Bb-tuba, må du spille en G på Eb-tuba. En kvint opp.
Når det gjelder tonearter/faste fortegn, ser vi at om det står i C-dur i Bb-tuba, blir det G-dur i Eb-tuba. Altså legge til ett kryss.

Så, for å transponere fra Bb til Eb må du legge alt en kvint opp og legge til et kryss (evt. ta bort en b).

Omvendt blir det da å legge til en b (ta bort et kryss) og legge ned en kvint (eller evt. opp en kvart).
Vidar

Svar

Hei Kaja!
Det enkleste er å gå innom C, eller natura. Hvis det står en C i Bb-tuba, så blir det en Bb natura. For å få en Bb-natura på en Eb-tuba, må du spille en G. (En C på Eb-tuba låter som en eb, altså en liten ters opp…, og derfor fil G låte som en Bb, en liten ters opp).

Hei Kaja!
Vis det står en C i Bb-tuba, så blir det en Bb natura. Det enkleste eller natura. Hvis det står en C i Bb-tuba, så blir det en Bb natura. For å få en Bb-natura på en Eb-tuba, må du spille en G. er å gå innom C, (En C på Eb-tuba låter som en eb, altså en liten ters opp…, og derfor fil G låte som en Bb, en liten ters opp).

Spaltene har forskjøvet seg litt helt øverst der, sånn at det står feil om hva som er Bb-instrumenter. Ellers takk til Vidar for kloke og tålmodige kommentarer. Denne siden skal jeg anbefale!

Hei hei
Jeg spiller Walthorn,men de fleste noter jeg finner i bøker og note hefter er skrevet for b innstrumenter. Jeg kan transponere til meg fra e horn og altsaksofon,men er usikker om jeg har trompet noter og skal spille de på Walthornet hvor mange b eller # skal jeg ha og hvor mye opp eller ned skriver jeg notene.

Hei!
Hva med noter som er notert for A-klarinett og skal spilles på Bb-klarinett? Hvordan transponerer jeg det?

Jeg spiller swing jazz med klarinett og tenorsax, men er svak på musikkteori (det er ikke de andre fire). Men hvorfor er det interessant å vite at en Bb på en tenorsax er en C på piano? Hvorfor ikke skrive notene i C for saxen å blåse i den «interne» skalaen. Når mine medmusikanter sier at en låt går i Eb, gir de jo blaffen i at det «internt» for meg er F. Det er da ikke noe problem å spille en natura c-dur skala på en klarinett eller en tenorsax.
Jeg er klar over at alle instrumenter har et toneområde, men det kan ikke være forklaringen på at jeg har to skalaer å forholde meg til. Jeg har forøvrig lært meg hva de fleste grep er i Concert C, eller Natura.

Jeg vet ikke om Evot fikk svar for nesten et år siden. Men en C på a-klarinett er tonen A på piano. En C på Bb-klarinett er en Bb på piano. Så hvis du skal spille A-noter på en Bb-klar., må du transponere en halv tone ned.
Enklere å investere i en A-klarinett – det åpner dessuten en hel verden av kammermusikk. Ofte er «klassisk» musikk skrevet for A-klarinett, ikke minst når det også er stryke-instrumenter med. Fiolinens strenger blir stemt EADG, og da ligger «kryss-tonearter» bedre for instrumentet.

Ikke alle eb-instrumenter passer inn i kategorien alt-instrumenter . Spiller selv Eb-kornett,også kalt soprankornett.

Jeg har noter for piano, trompet og fransk horn. Trompetnotene er transponert ift piano, dvs at piano har G-dur og trompet A-dur. Fransk horn står i D-dur. Jeg skal transponere hornstemmen om til Bb-instrument (trompet). Må jeg gå en kvart ned? Eller en kvint opp?? Husker ikke i farten hvor mange intervall en ren kvint har… I praksis fungerer ikke det å gå ned en kvart, fordi det blir for lavt for trompet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.