Kategorier
Arrangering Instrumentene

Arranger en låt: hvordan instrumentere ut for et ensemble

Dette er den femte artikkelen i serien om å skrive et arrangement. Her får du tips og råd til hvordan du kan instrumentere ut ideene dine. Se hvordan ideene fra skissen i artikkel 2, kompstemmene fra artikkel 3 og akkordunderlaget fra artikkel 4 settes sammen til et ferdig arrangement.

Her har jeg lagt ved en pdf-fil og en mp3-fil på det ferdige arrangementet. mp3-filen er bare med midilyder, men det gir et greit bilde av hvordan ensemblet klinger.
pdf
Maur i matpakka – instrumentert ut – pdf

mp3
[mp3j track=»http://www.musikkteori.net/wp-content/uploads/2011/06/maur-i-matpakka-instrumente.mp3″ title=»Maur i Matpakka – instrumentert ut» flip=»y»]

Instrumenteringen – steg for steg

1 – bestem hva de ulike instrumentene skal spille

I artikkelen om å lage en god plan ble den musikalske formen på arrangementet bestemt. Det ble også notert inn hvilke instrumenter som skulle spille de ulike stemmene.

Før vi skriver ut melodien og akkordene for de instrumentene vi vil ha med bør vi ta en siste kontroll på:

Passer alle stemmene for instrumentenes register?
Hvis et arrangement skal låte fint er det veldig viktig å vite hvilket register de ulike instrumentene klinger best innenfor. Vi må også ta i betraktning den rollen instrumentet har til en hver tid. En trompet som skal spille melodien over et kraftig underlag kan godt spille i tostrøkent register. Skal trompeten spille et svakt akkordunderlag vil et lyst register være uegnet. I et lyst register kan det være vanskelig å spille svakt og blande seg med de andre instrumentene.

Vil vi endre på noen instrumenteringer for å få andre klanger eller mer variasjon?
Et arrangement kan ofte være som en levende organisme. Underveis kan det ta uventede veier og føre til at vi må endre på det vi har planlagt. Det er ofte bedre å følge det som kommer naturlig enn å tviholde på en plan. Før vi skriver ut alle stemmene for instrumentene kan det derfor være lurt å ta en siste sjekk på om alt er slik vi vil ha det.

I Maur i Matpakka har altsax og 1. trompet stort sett melodien unisont. Det kunne også vært spennende å prøve å doble melodien en oktav under, og det har jeg gjort på den siste A-delen. Da dobler tenorsax trompeten en oktav under. Siste 4 takter går jeg tilbake til altsax-trompet-doblingen igjen.

Dette er selvfølgelig spørsmål som du hele tiden bør ha i bakhodet, men nå kan være et fint tidspunkt å ta en siste sjekk på dette.

2 – Skriv ut alle stemmene

Når du har fått sjekket at alt er slik det skal være, er det bare å skrive ut stemmene. Hvis du har skrevet ut akkordene på to staver (f- og g-nøkkel) fordeler du da stemmene slik at det passer best med de ulike registrene til instrumentene. I «Maur i Matpakka» er stort sett fordelingen slik på akkordtonene (ovenfra og ned):

  • 2. trompet
  • tenorsax
  • trombone
  • basstrombone

3 – Balanser stemmene og krydre med artikulasjon og fraseringstegn

Etter at vi har skrevet ut stemmene for de ulike instrumentene er det viktig å jobbe litt med balansen. De ulike instrumentene har forskjellig trøkk og volum i de ulike registrene. Derfor må vi ta dette i betraktning og sette på tegn for styrkegrader. Det viktigste er at melodien er i fokus.

Til slutt kan vi sette på artikulasjon og fraseringstegn. Artikulasjon angir hvordan en tone skal startes og sluttes. Om den skal være kort, lang, betont, utholdt osv.

Med fraseringsbuer kan vi angi hvordan frasene skal spilles, hvor lange frasene skal være og hvor det kan pustes. Hvis alle musikerene har en felles forståelse for dette vil det låte homogent og fint.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.