Kategorier
Grunnleggende Tonearter

Lær om parallelle tonearter!

I denne artikkelen får du lære om parallelltonearter, hva det er, hvorfor det kalles parallelltonearter og hvordan du kan finne frem til dem.

Hva er parallelltonearter

Parallelltonearter er ulike tonearter som deler samme faste fortegn. Mest vanlig er det å bruke betegnelsen om parallelle dur og molltonearter. Parallelltonearten til en gitt durtoneart er da den molltonearten som har like mange # eller b. Og omvendt.

Hvorfor kalles de parallelltonearter?

Parallelltonearter har altså de samme faste fortegnene, og deler derfor akkurat de samme tonene. Forskjellen er at de har ulike grunntoner, og at de derfor danner ulike skalaer. Som eksempel skal vi se på tonearten G-dur:

G-durskalaen
G-durskalaen.

Vi kan spille de samme tonene som i G-durskalaen, men begynne på tone nummer 6 – E. Da får vi ikke lenger en durskala, men en ren mollskala.

G-dur og E-moll
Starter vi på 6. trinn i en durskala og spiller derfra får vi en ren mollskala.

Denne skalaen går parallelt med G-dur og kan derfor kalles parallelltonearten til G-dur:

G-dur-E-moll-paralellt
G-dur og E-moll bruker akkurat de samme tonene og ligger parallelt med hverandre.

Uansett hvilke av tonene vi starter på i G-durskalaen, vil vi få en skala som går parallelt med G-dur. Alle modale skalaer er da på en måte parallelltonearter, men betegnelsen parallelltoneart brukes stort sett alltid om den durskalaen og den rene mollskalaen som deler de samme faste fortegnene..

Betegnelsen parallelltoneart brukes om den durskalaen og den rene mollskalaen som deler de samme faste fortegnene

Slik finner du frem til parallelltonearter

Følger du prinsippet over ser du at Am er parallelltonearten til C-dur (siden A ligger på 6. trinn i C-durskalaen). Avstanden fra C til A er enten en stor sekst (hvis vi går fra C og opp til A) eller en liten ters (hvis vi går fra C og ned til A). Det spiller ingen rolle hvilken oktav vi er i, så vi velger den korteste veien når vi skal lage en enkel regel for å finne parallelltonearter:

Parallelltonearten til dur ligger en liten ters under durtonearten (og er en molltoneart)

og omvendt

Parallelltonearten til moll ligger en liten ters over molltonearten (og er en durtoneart)

To eksempler

Parallelltonearten til C-dur er A-moll, som ligger en liten ters under C.

Parallelltonearten til D-moll er F-dur, som ligger en liten ters over D.

En liten huskeregel

For å huske dette kan du tenke deg en køyseng. Øverst ligger dur, som er glad for å få ligge øverst. Moll er litt trist, som må ligge nederst. Fra nederste til øverste køyseng er det tre trappetrinn (tre halve tonetrinn – en liten ters).

Du kan selvfølgelig også skrive opp hele durskalaen og se hvilken tone som havner på 6. trinn…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.