Kategorier
musikkuttrykk Rytmer Teori

Hvordan lese og spille kvintoler, septoler og resten av -olene

I denne artikkelen skal jeg se nærmere på hvordan man kan lese og spille ulike kvintoler, septoler osv. Alle disse er «irrasjonelle» grupperinger av noter. Dvs. rytmer som vi ikke enkelt kan underdele eksakt med de noteverdiene vi har. Det er mulig å analysere seg frem til en eksakt underdeling, men i all praktisk jobbing med musikk er det ikke noe stort poeng å gjøre det.

Derfor blir slike grupperinger gjerne spilt på «feelingen», og gjerne med musikalsk frasering i tankene. Det at det skal fungere musikalsk er altså overordnet at det blir helt eksakt rytmisk spilt.

På engelsk har alle disse et samlebegrep: «tuplets». På norsk har jeg ikke funnet et begrep som tilsvarer «tuplets». Hvis du har et godt forslag, så kom gjerne med det i kommentarfeltet!

Her skal vi se på en del eksempler.

Kvintoler

En kvintol er en gruppe på 5 noter som skal spilles på samme tid som x antall andre noter. Her kan x variere, og man må egentlig bare se litt på takten og finne ut hvor mange slag som er igjen til kvintolen. En kvintol noteres ved at man grupperer 5 noter med en bue, klamme eller bjelke, og skriver tallet 5 på midten.

Her ser vi at det er to slag til overs i takten, og de fem tonene i kvintolen skal dermed spilles på samme tid som disse to slagene.

Her ser vi et annet eksempel på en kvintol:

Her er det ett slag til overs før kvintolen. Den skal dermed spilles i løpet av et slag.

Septoler

Når man spiller en septol skal 7 toner spilles på samme tid som det tar å spille x antall slag. På samme måte som ved kvintoler kan x-en variere, og man må telle litt i takten for å finne ut hvor fort den skal spilles. En septol noteres på samme måte som en kvintol, men man bruker tallet 7 istedet for 5 :-).

Det er også vanlig å dele notene inn i undergrupper for å tydeliggjøre en musikalsk frase. Og kanskje for at det skal bli litt lettere å spille… Noen ganger er dette notert over noten, og noen ganger er dette noe musikeren gjør bevisst eller ubevisst selv.

En septol kan deles inn på mange måter, her er noen eksempler:

Her er septolen delt inn i 4 + 3 noter

Her er septolen delt inn i 3+4 noter.
Og her er en inndeling i 2+2+3 noter.

Større grupperinger

Vi kan på denne måten gruppere sammen så mange noter vi vil. Gruppen med noter skal da spilles på den tiden/de anntall slag den har fått tildelt i takten. Her er et eksempel på en gruppe på elleve noter:

Her er 11 noter gruppert sammen, og skal spilles på den tiden det tar å spille to slag.

To ting jeg lurer på:

1- Vi har kvintoler og septoler når vi har henholdsvis 5 og 7 noter i gruppa. Men hva kalles det hvis vi har en gruppe på 9? Nonol? Eller 15?

2- Som nevnt øverst i artikkelen så kalles slike grupperinger på engelsk for «tuplets». Finnes det noe norsk samlebegrep på slike grupper av noter?

Hvis du vet, tror du vet eller har forslag til svar på disse spørsmålene, del det med oss ved å bruke kommentarfeltet under! :-)

1 svar til “Hvordan lese og spille kvintoler, septoler og resten av -olene”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.